• Omtrent 1000 barn i alderen fra 1 til 18 år oppholder seg i barnehager og skoler direkte eksponert for den massive forurensingen fra Saint Gobain CM i Lillesand, skriver aksjonist Ole M. Rypestøl. FOTO: Tormod Flem Vegge

Visste du at

1) All veitrafikk i hele Norge slapp ut 40 tonn svoveldioksid i fjor? Saint Gobain CM forurenser lufta vår i Lillesand med 20 ganger mer, eller 760 tonn om du vil.