Tre inspirerende damer

Når medfødt talent, troskap mot strategien og «taus» kunnskap stemmer overens med god ledelsesteori.