• FOR FUSJON: UiAs rektor Torunn Lauvdal (til v.) med kunnskapsminister Kristin Halvorsen på UiAs jubileumsfest i oktober. FOTO: Torstein en

UiA og Høgskolen i Telemark

En nasjonal utdannings— og forskningspolitikk kan ikke drives rasjonelt med så mange som 37 statlige universiteter og høgskoler, mer enn 20 private høyskoler og 60 forskningsinstitutter.