Kristne grunnverdier?

Har barn og unge vondt av å la være å delta i gudstjenester og salmesang i skoleregi?