Løft for eldreomsorgen

Eldreomsorgen skal ha høy kvalitet, og nå alle som trenger det. Det skal vi klare.