Døende næring?

Tallet på fiskere på Sørlandet synker dramatisk. Fylkesfiskerlaget Sør mener det henger sammen med de mange reguleringene i næringen.