Barbari!

"Vær god mot dyri, så er ikkje livet fånytes"