Tørke, sult og død igjen og igjen og…

Titalls år og utallige muligheter er bortkastet fordi vi ikke tok med oss lekmannsarven og bondevettet fra Norge til nye u-land.