«Trussel mot norsk kultur»

Dagens norske kultur er dramatisk forskjellig fra for 100 år siden, og den har forandret seg sterkt også i etterkrigstiden.