Tidstyvene i norsk skole

Stigmatisering av barn og unge som har det vanskelig bidrar til utvikling av et negativt selvbilde.