Det er gledelig å se at nominasjonskomiteen i Aust-Agder Arbeiderparti foreslår å satse videre på Freddy de Ruiter som nummer én på sitt foreløpige listeforslag til stortingsvalget i 2013. I sentrale, viktige verv er det nødvendig med kontinuitet! Å stadig skifte stortingsrepresentant vil svekke oss som fylke og som fylkesparti, og er derfor ikke å anbefale. Freddy de Ruiter har nå tilegna seg erfaring med arbeid på Stortinget og har knytta et betydelig nettverk. Aust-Agder Arbeiderparti har alltid valgt å satse flere perioder på sine stortingsrepresentanter. Dette sikrer profesjonalitet, og gjør at vi får gjennomslag over tid for saker fra vårt eget fylke.

Freddy de Ruiter er lojal mot det partiet han skal velges for, og han har god politisk teft. Få vet bedre enn han hva som rører seg blant vanlige folk. Dette fikk vi se et godt eksempel på i debatten omkring fylkessammenslåing. Freddy har sitt hjerte i eget fylke og i utvikling av dette, og han våget å flagge sitt standpunkt sjøl om han ble utsatt for mange harde personangrep for dette. Det ble til og med satt fram trusler om at han ikke burde velges til Stortinget på grunn av at han var mot fylkessammenslåing! Men Freddy sto løpet ut. Og vi fikk se at han hadde Aust-Agders befolkning i ryggen. Med Freddy på første plass kan vi forvente at folk som deler flertallets syn på fylkessammenslåing stemmer på ham og på Arbeiderpartiet som han representerer.

de Ruiter har god teft i enkeltsaker, og kommuniserer godt med folk. Men han har mer enn dette. Han har klare ideologiske analyser, og står opp for velferdsstaten. Dette vil være særlig viktig i neste periode siden vi vet at høyresida med Fremskrittspartiet i spissen ønsker å rive ned velferdsstaten vi har brukt over 100 år på å bygge. Freddy er til å stole på, og vi vet han vil stå opp for rettighetene til vanlige folk i den kampen som kommer når Fremskrittspartiet tilbyr skattelette og vil ta fra oss våre rettigheter til skattefinansiert skolegang, helsevesen og trygd når vi trenger det.

Freddy er småbarnsfar, og har også med seg denne virkeligheten inn på Stortinget.

Jeg tror det er klokt av Arbeiderpartiets lokallag å samle seg om Freddy de Ruiter i nominasjonsprosessen. Deretter skal vi sammen føre en knallgod valgkamp for Aust-Agder Arbeiderparti, og vi skal backe opp stortingsrepresentantene våre i de fire åra som følger. Vi skal ha mer fellesskapsløsninger nasjonalt og globalt, og vi skal få gjennomslag for viktige saker for eget fylke. Da trenger vi en kandidat som har tro på begge deler!

faksimile fv 010812 - de ruiter.png Foto: FAKSIMILE: Fædrelandsvennen 1. august