Videre satsing på Freddy!

Freddy de Ruiter har god politisk teft.