• SYKEHUSDRAP: Direktør i Helse Sør-Øst, Bente Mikkelsen, har skapt en mislykket sykehusreform, mener Jan Vincents Johannessen. Til høyre på bildet: Sykehusdirektør Jan Roger Olsen og styreleder Peder Olsen på Sørlandet sykehus. FOTO: Arkiv

Oslo universitetssykehus – beretningen om et varslet drap

Sykehus er kjent for å være vanskelige å lede. Et nøkkelord for en sykehusdirektør er lojalitet, men til hvem? Styret, Stortinget, statsråden, embetsverket, de ansatte, fagforeningene, media, pasienter, pårørende?