• mike - lørkom 061012.jpg

Kampen om middelklassen

En frustrert og bekymret middelklasse er det siste en politiker ønsker seg. Både i USA og Europa vil en økonomisk truet middelklasse bite fra seg i de kommende valgene.