Høgetveits trosbekjennelse

Svar til Tor Aurebekks innlegg 21. september.