Religion på norske skoler

Vi trenger offentlige skoler som tillater mangfoldet også når det gjelder muligheter for å be sammen.