Politisk opposisjonsleder

De små partiene kan bruke opposisjonslederen til de oppgavene den var tiltenkt. Nemlig som et talerør for mindretallet.