Kultur som folkefest

Norsk kulturliv er preget av en frykt for det ikke-folkelige. Kunst og åndsliv må ikke opptre i mørk frakk, men tilgjengeliggjøres i bred forstand. Utviklingen i norsk kulturliv de siste 20 årene kan derfor leses som en omvendt dannelsesreise, fra åndsliv til folkefest.