Robotsaken - korrupsjon?

Innsender mener det er betenkelig at det legges premisser rundt gaver til det offentlige.