Kinosalg?

Film er kultur på linje med litteratur, teater, musikk, kunst og andre former for kulturuttrykk.