• KIRKELIG VIGSEL: I følge artikkelforfatteren var det først i middelalderen at kirken tok til å vie ektefeller. FOTO: SCANPIX

Samliv og vigsel – mens vi venter på en kirkeutredning

Kristendommens forhold til samliv og ekteskap har jo en lang og til dels overraskende historie.