Mandals kraftsalg

Vi håper det politiske flertallet ikke går videre med AE-salget.