• HOLOCAUST-SENTER: Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret) flyttet inn i Villa Grande, på Bygdøy i Oslo i 2005. Villa Grande ble brukt som bolig av Vidkun Quisling under 2. verdenskrig. FOTO: SCANPIX

Svikets faktum lar seg ikke kamuflere

Etableringen av Holocaust-senteret må ha falt enkelte tungt for brystet.