Hverken raser eller er rasende

Norsk språk er viktig, og vi hilser velkommen alt som gjøres for å skape og fremme språkinteresse og –bevissthet.