• ViggoK.jpg

Kristiansens permisjon

Det er ikke vanskelig å forstå at de etterlatte reagerer. Men det må være opp til fagmyndighetene å vurdere når Viggo Kristiansen skal ha permisjon fra fengselet.