Støtte til Severinsen og Andresen

I forbindelse med presseoppslag de siste dager vedrørende sammensetning av nominasjonslisten for Søgne Høyre, ønsker styret i Søgne Høyre å uttale følgende: