<b>Vest-Agder Auf og Midtøstenkonflikten</b>

AUF bør sette seg inn i hva konflikten dreier seg om.