• Dersom Krfs forslag blir stående, vil ikke minst små og mellomstore bedrifter på Sørlandet få merke at det vil bli vanskeligere å skape verdier og arbeidsplasser framover.

<b>Bedriftene på Sørlandet vil få svi</b>

Kristelig Folkeparti har lagt fram sitt alternative statsbudsjett, og det lover ikke godt for bedriftene og verdiskapingen.