Er innvandringen for stor?

Er innvandringen til Kristiansand for stor, spør varaordfører Jørgen Kristiansen. Selvfølgelig er svaret ja.