Et 50-års fredsprisminne

Den 27 aug. 1963 taler Dr. Marin Luther King til 250.000 mennesker i Washington D.C, og fra TV-skjermen fikk John F. Kennedy se en folkemasse som i kraft av sin tilstedeværelse var nødt til å påvirke amerikansk politikk.