• Med lekser kan foresatte lettere følge med på og ta del i det elevene lærer på skolen, skriver artikkelforfatteren. FOTO: NTB SCANPIX

Skolens verk - bare noe herk?

En leksestund mellom barn og foresatte kan faktisk være kvalitetstid av beste slag, med god læring som resultat.