Biskop Reinertsen

Jeg har tatt konsekvensen av at jeg ikke deler den retning kirken nå ser ut til å velge ved å ansette en biskop med så konservative standpunkt, og jeg har meldt meg ut.