Konger som er tro

Som bakgrunn for våre kongers plass i Norge, står det noen store, urokkelige bautasteiner etter dem, som gir trygghet for hele folket.