Utfordringer på Agder

Randi Øverland er på vei tilbake på den politiske arena.