• Norge, og andre vestlige land, støtter Etiopia og store skogland som Brasil og Indonesia i sin innsats mot avskoging, skriver artikkelforfatteren. Vi støtter fordi det er et viktig bidrag i den globale klimadugnaden. FOTO: NTB SCANPIX

Grønn vekst mot fattigdom

Et av verdens fattigste land har satt seg ambisiøse klimamål.