• Lesing er ikkje nok, skriv artikkelforfattaren. For å få full kjennskap til den nynorske språkkulturen høyrer det med at ein kan skriva språket. FOTO: NTB SCANPIX

Plage eller kulturell ballast?

Å svekka ambisjonane for sidemålsopplæringa fordi den ikkje alltid er populær, vil vera ei fallitterklæring.