• Sjøtransporten står i dag for 42 prosent av innenlands godstransport, men andelen går ned, skriver artikkelforfatterne. Godstransport på vei er økende. FOTO: ARKIV

Bruk sjøvegen!

Kvifor satsar ikkje politikarane meir på den viktigaste hovudvegen vi med vår langstrakte kyst har; sjøvegen?