• Brokelandsheia blir den nye byen i en region som ellers hadde hatt få muligheter, skriver artikkelforfatteren. Risør har sluttet å fungere som dynamisk bysentrum og har i stedet antatt karakter av å være Sørlandets største uthavn. FOTO: ARKIV

Et større Agder

Vi kan ikke sentralisere oss ut av levekårsutfordringene på Agder. Vi må heller ta hele landsdelen i bruk.