Mer vei med Frp

Det er bare Frp som er villig til å bruke tilstrekkelig med midler slik at vi kan klare å bygge en moderne E39 med 4 felt mellom Søgne og Ålgård og en fergefri vei helt fram til Trondheim i løpet av 20 år.