Politi-debatten

Politiet må ha vært dårlig ledet og organisert, konkluderes det med av Gjørvkommmisjonen og Politianalysen.