• sp8d6c57.jpg FOTO: SCANPIX

Stortingsvalgets narrespill

Endringsmuligheten på stortingsvalglistene har ingen innvirkning på valgresultatet, og dette skaper bare forvirring hos velgerne.