• TILBAKEMELDINGER OGSÅ: Vest-Agders fylkesmann Ann-Kristin Olsen leder en stab på rundt 100 personer som skal sørge for at statlig politikk iverksettes i fylket. FOTO: Jon Anders Skau

Fylkesmannen - roller og oppgaver

Fylkesmannens viktigste rolle er som sektormyndighet på en rekke viktige statlige politikkområder.