Hvorfor et angrep på Høyres skolepolitikk?

For Høyre er det også viktig at lærere får tid til å være lærere.