• KFOR-styrkar patruljerer brua mellom Nord- og Sør-Mitrovica. Steinhaugen i bakgrunnen sperrar nordenden av brua for biltrafikk. FOTO: Kristian Hagestad

Val og kamp i Balkans delte by

Eg spør meg sjølv: Korleis vil avtalen mellom Serbia, Kosovo og EU frå april i år påverke forholdet mellom folkegruppene i Kosovo?