Bakenfor snakket om kristen-gettoen

Har dere vurdert hva en fortsatt oppsplitting i ulike livssynsskoler vil gjøre med samfunnet vårt på sikt?