• villaks.jpg

Nå skal vann fordeles

Miljødirektoratet og Norges vassdrags— og energidirektorat (NVE) har nå anbefalt hvilke miljøskader etter vannkraftutbygginger som først bør rettes opp.