Stortingsvalget 2013

Til De Kristne: Tenk hva det ville betydd om dere hadde satset deres tid og penger i arbeide for KrF.