Det store folkebedraget

Det norske folk er i besittelse av en ubegrenset tålmodighet.