24 millioner i overskudd – en analyse

Tallene indikerer at i 2012 har økonomien stabilisert seg.