Teologisk professor furter

Hafstad vet at langt over 20 forespurte, potensielle bispekandidater har svart nei til nominasjon.